درباره ما

خدمات گهواره به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شود:

خدمات والدین
جلسات درمانی اختصاصی ویژه‌ی والدین و فرزندان در زمینه‌ی مشکلات مرتبط با فرزندپروری و مشکلات بالینی متعدد از جمله مشکلات اضطرابی، بیش‌فعالی، وسواس، مشکلات افسردگی، مشکلات مربوط به نافرمانی و لجبازی، مشکلات مرتبط با عملکرد تحصیلی و … .
برگزاری کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری در زمینه‌ی فرزندپروری و مهارت‌های‌زندگی.

تولید محتوای به روز، علمی با دسترسی آسان در بستر شبکه‌های اجتماعی از جمله سایت و اینستاگرام.
خدمات کودکان و نوجوانان
بازی‌درمانی.
درمان شناختی رفتاری متناسب با مشکلات کودکان و نوجوان.
آموزش‌ مهارت‌های زندگی در قالب جلسات اختصاصی، کارگاهای گروهی و بسته‌های آموزشی.
خدمات روانشناسان حوزه کودک و نوجوان
برگزاری کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری تربیت‌درمانگر کودک و نوجوان.