درباره ما

The first thing that staten island escorts they believe of may be the purchase, If folks search to get an escort at ny. In the big apple, it is crucial that people find the assistance on account of the fact that New York delivers much more choices for escorts.

خدمات گهواره به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شود:

خدمات والدین
جلسات درمانی اختصاصی ویژه‌ی والدین و فرزندان در زمینه‌ی مشکلات مرتبط با فرزندپروری و مشکلات بالینی متعدد از جمله مشکلات اضطرابی، بیش‌فعالی، وسواس، مشکلات افسردگی، مشکلات مربوط به نافرمانی و لجبازی، مشکلات مرتبط با عملکرد تحصیلی و … .
برگزاری کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری در زمینه‌ی فرزندپروری و مهارت‌های‌زندگی.

تولید محتوای به روز، علمی با دسترسی آسان در بستر شبکه‌های اجتماعی از جمله سایت و اینستاگرام.
خدمات کودکان و نوجوانان
بازی‌درمانی.
درمان شناختی رفتاری متناسب با مشکلات کودکان و نوجوان.
آموزش‌ مهارت‌های زندگی در قالب جلسات اختصاصی، کارگاهای گروهی و بسته‌های آموزشی.
خدمات روانشناسان حوزه کودک و نوجوان
برگزاری کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری تربیت‌درمانگر کودک و نوجوان.